Общи условия

Собственик на сайта

Уеб сайтът https://sportnasofia2000.com е собственост на СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД:

ЕИК: 130328274
Седалище и адрес на управление:
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица)
Община: Столична
гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане
ж.к. Зона Б- 5, ул. Българска морава № 2
Телефон: 8221153; 8220834, Факс: 8221777
Електронна поща: sportnasofia2000@abv.bg,
Интернет страница: www.sportnasofia2000.com

Данни за връзка с контролни органи

Комисия за защита на потребителите
Уебсайт: https://kzp.bg
Телефон: 0700 111 22
Контакти: https://kzp.bg/kontakti
Електронна поща: info@kzp.bg
Форма за подаване на жалби:
https://kzp.bg/elektronna-forma-za-podavane-na-zhalba-signal

Комисия за защита на личните данни
Уебсайт: https://www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Комисия за защита на конкуренцията
Уебсайт: https://www.cpc.bg
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg

Столична община

(принципал на Спортна София 2000 ЕАД)

Уебсайт: https://www.sofia.bg
Адрес: София 1000, ул. "Московска" № 33
Контактен център: 0700 17 310, 02 9377 303