Комплекс Зона Б-5 - Ценоразпис

СПОРТНИ ЗАЛИ

Голяма зала

ДЕН ЧАСОВИ ПОЯС ЦЕНА
1 Понеделник – Петък 08:00 – 18:00 60 лв. / 1 час
2 Понеделник – Петък 18:00 – 22:00 70 лв. / 1 час
3 Събота – Неделя 08:00 – 22:00 70 лв. / 1 час

Средна зала

ДЕН ЧАСОВИ ПОЯС ЦЕНА
4 Понеделник – Неделя 08:00 – 22:00 30 лв. / 1 час
5 При предплатен месечен абонамент 20 лв. / 1 час

Сауна

6 Еднократно посещение 6 лв.

ВЪНШНИ ИГРИЩА

ФУТБОЛ

1-во, 2-ро, 3–то игрище (40х20 м., врати 3х2 м., капацитет 6+1)

ДЕН ЧАСОВИ ПОЯС ЦЕНА
7 Понеделник – Петък 08:00 – 18:00 50 лв. / 1 час
8 Понеделник – Петък 18:00 – 22:00 70 лв. / 1 час
9 Събота – Неделя 08:00 – 22:00 70 лв. / 1 час

4–то игрище (60х40 м., врати 5х2 м., капацитет 9+1)

ДЕН ЧАСОВИ ПОЯС ЦЕНА
10 Понеделник – Петък 08:00 – 18:00 70 лв. / 1 час
11 Понеделник – Петък 18:00 – 22:00 90 лв. / 1 час
12 Събота – Неделя 08:00 – 22:00 90 лв. / 1 час

Топки и отражателни потници

13 Наем топка 2 лв. / 1 час
14 Наем на комплект отражателни потници за един отбор 5 лв. / 1 час

ТЕНИС НА МАСА

(покрита площадка с 8 тенис маси)

ЧАСОВИ ПОЯС ЦЕНА
15 08:00 – 18:00 5 лв. / 1 час
16 18:00 – 22:00 6 лв. / 1 час
17 Наем ракета 1 лв. / 1 час
18 Топче 1 лв.

ТЕНИС НА КОРТ

(3 тенис корта)

ЕДНОКРАТНО ЧАСОВИ ПОЯС ЦЕНА
19 Понеделник – Петък 08:00 – 18:00 15 лв. / 1 час
20 Понеделник – Петък 18:00 – 22:00 18 лв. / 1 час
21 Събота – Неделя 08:00 – 22:00 18 лв. / 1 час
ПОИМЕННИ КАРТИ ЦЕНА ЦЕНА
    при 15 лв / 1 час при 18 лв / 1 час
  1 месец
22 1 път седмично 56 лв. 68 лв.
23 2 пъти седмично 108 лв. 132 лв.
24 3 пъти седмично 156 лв. 192 лв.
  3 месеца
25 1 път седмично 156 лв. 192 лв.
26 2 пъти седмично 300 лв. 372 лв.
27 3 пъти седмично 432 лв. 540 лв.
  6 месеца
28 1 път седмично 288 лв. 360 лв.
29 2 пъти седмично 552 лв. 696 лв.
30 3 пъти седмично 792 лв. 1008 лв.
31 Наем ракета 5 лв. / 1 час
32 Наем топка 1 лв. / 1 час
33 Депозит ракета на касата

Детско игрище (хокейни врати, капацитет 4 + 1)

ДЕН ЧАСОВИ ПОЯС ЦЕНА
34 Понеделник – Петък 08:00 – 18:00 20 лв. / 1 час
35 Понеделник – Петък 18:00 – 22:00 30 лв. / 1 час
36 Събота – Неделя 08:00 – 22:00 30 лв. / 1 час
  Организирана група - Деца и ученици до 10 год. с учител или родител
37 Понеделник - Неделя 10:00 – 16.00 10 лв. / 1 час

Джитбол (6,10 х 13,40)

ДЕН ЧАСОВИ ПОЯС ЦЕНА
38 Понеделник – Петък 08:00 – 18:00 10 лв. / 1 час
39 Понеделник – Петък 18:00 – 22:00 15 лв. / 1 час
40 Събота – Неделя 08:00 – 22:00 15 лв. / 1 час

ПЕТАНК (площадка)

ДЕН ЧАСОВИ ПОЯС ЦЕНА
41 Понеделник – Петък 08:00 – 18:00 10 лв. / 1 час
42 Понеделник – Петък 18:00 – 22:00 15 лв. / 1 час
43 Събота – Неделя 08:00 – 22:00 15 лв. / 1 час
44 Депозит комплект 20 лв.

ПЛАЖЕН ФУТБОЛ (26х35 м, врати 5,50х2,20 м)

ДЕН ЧАСОВИ ПОЯС ЦЕНА
45 Понеделник – Петък 08:00 – 18:00 20 лв. / 1 час
46 Понеделник – Петък 18:00 – 22:00 30 лв. / 1 час
47 Събота – Неделя 08:00 – 22:00 30 лв. / 1 час

ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ

(2 игрища)

  ЕДНО ИГРИЩЕ
ДЕН ЧАСОВИ ПОЯС ЦЕНА
48 Понеделник – Петък 08:00 – 18:00 15 лв. / 1 час
49 Понеделник – Петък 18:00 – 22:00 20 лв. / 1 час
50 Събота – Неделя 08:00 – 22:00 20 лв. / 1 час

БАСКЕТБОЛ

(1 игрище, 4 баскетболни коша)

  ЕДНО ИГРИЩЕ
ДЕН ЧАСОВИ ПОЯС ЦЕНА
51 Понеделник – Петък 08:00 – 18:00 30 лв. / 1 час
52 Понеделник – Петък 18:00 – 22:00 40 лв. / 1 час
53 Събота – Неделя 08:00 – 22:00 40 лв. / 1 час
  1/2 ИГРИЩЕ
ДЕН ЧАСОВИ ПОЯС ЦЕНА
54 Понеделник – Петък 08:00 – 18:00 10 лв. / 1 час
55 Понеделник – Петък 18:00 – 22:00 15 лв. / 1 час
56 Събота – Неделя 08:00 – 22:00 15 лв. / 1 час

Внимание! Във Ваш интерес!

57 При предплатен месечен абонамент - отстъпка от цената за игрище
(за голяма зала; футбол - 1,2,3,4 - то игрище; игрище – баскетбол, плажен футбол и плажен волейбол)
-10 лв. / 1 час

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник - Неделя 08:00 – 22:00
Касата работи до 21:30