За нас

Еднолично акционерно дружество “Спортна София – 2000” има за предмет на дейност да стопанисва, управлява и изгражда движими и недвижими спортни имоти и съоръжения на територията на град София.

Нашата дейност е продиктувана от желанието и стремежа ни да създаваме възможности за всички форми на занимания с физически упражнения, спорт и развлечения на гражданите и гостите на Столицата, в една удобна и естетична среда.

Грижа за Вашето свободно време е мотото, към което се стремим в работата си, предлагайки различни възможности за спорт и възстановяване в нашите комплекси.

Деца, възрастни, цялото семейство, фирми, учреждения, отбор от приятели – всички любители на спорта са добре дошли при нас.

>