Протокол

Регистрационен номер в Профил на купувача: 
85
Дата на публикуване: 
10.01.2018 - 17:07

От работата на Комисия за извършване на подбор за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ДВИЖИМОТО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СОТ НА ОБЕКТ ,,СПОРТНА БАЗА”, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. СОФИЯ 1303, Р-Н ВЪЗРАЖДАНЕ, УЛ. ,,БЪЛГАРСКА МОРАВА” № 2, И ОСИГУРЯВАНЕ НА „СОТ” В ОБЕКТ „СПОРТЕН КОМПЛЕКС – ПАРК БОРИСОВА ГРАДИНА”, при условията на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /Обява, публикувана в АОП под № 9070875/28.11.2017 г.

Приложени документиSize
PDF icon Протокол от 14.12.2017 г.437.76 KB