Протокол № 2

Регистрационен номер в Профил на купувача: 
109
Дата на публикуване: 
02.05.2019 - 17:44

Протокол 2 от работата на Комисия за извършване на подбор за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на услуги за комплексно почистване и хигиенизиране на обект “Спортна база”, находящ се в гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. “Българска морава” № 2”.

Приложени документиSize
PDF icon Протокол 2314.16 KB