Обява 2 за обществена поръчка - Комлексно почистване и хигиенизиране

Възложител: 
«Спортна София - 2000» ЕАД
Категория: 
Процедури по ЗОП
Основание: 
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус: 
Отворени
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
107
ID Номер в АОП: 
9086874
Дата на публикуване: 
09.04.2019 - 17:43
Срок за подаване на оферта: 
19.04.2019 до 17:00 ч.

Предмет на поръчката: Осигуряване на услуги за комлексно почистване и хигиенизиране на обект “Спортна база”, находящ се в гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. “Българска морава” № 2.

На основание на Протокол 1 се удължават обявените срокове с 10 (десет) дни поради това, че в първоначално обявения срок е постъпила само една оферта. Всички останали условия за обществената поръчка остават непроменени.

Адрес за подаване на оферта: 
гр. София 1303, ж.к. “Зона Б-5”, ул. ”Българска морава” № 2
Телефон за контакти: 
Тел.: 02 822 11 53, факс: 02 822 17 77
Приложени документиSize
PDF icon Обява 21.21 MB