Протокол № 1

Регистрационен номер в Профил на купувача: 
106
Дата на публикуване: 
09.04.2019 - 17:24

Протокол 1 от работата на Комисия за извършване на подбор за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на услуги за комплексно почистване и хигиенизиране на обект “Спортна база”, находящ се в гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. “Българска морава” № 2”.

Обявените срокове се удължават с 10 (десет) дни поради това, че в първоначално обявения срок е постъпила само една оферта. Всички останали условия за обществената поръчка остават непроменени.

Приложени документиSize
PDF icon Протокол 1284.5 KB