Временни противоепидемични мерки

Уважаеми Клиенти!

Считано от 04.01.2020г., Спортните комплекси отварят отново врати за своите клиенти, при стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, съгласно Заповед № РД-01-718/ 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването за удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 31.01.2020 г. като:

  • Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика
  • Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други)

Спазването на правилата в спортните комплекси и мерките, във връзка със заплахата от зараза с COVID - 19 от страна на спортуващите е проява на отговорност към опазване на здравето на спортуващите и персонала на спортните комплекси!

Пързалка в Спортен комплекс „Зона Б-5”

ПЪРЗАЛКАТА Е ОТВОРЕНА – от 9 януари 2021.