Договор

Договор за обществена поръчка: Осигуряване на услуги за комлексно почистване и хигиенизиране на обект “Спортна база”, находящ се в гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. “Българска морава” № 2.

Дата на публикуване: 
02.05.2018 - 15:02
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
92
Приложени документиSize
PDF icon Договор за обществена поръчка881.97 KB