Протокол

Протокол от работата на Комисия за извършване на подбор за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на услуги за комплексно почистване и хигиенизиране на обект “Спортна база”, находящ се в гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. “Българска морава” № 2”.

Дата на публикуване: 
16.04.2018 - 18:57
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
90
Приложени документиSize
PDF icon Протокол на комисията456.52 KB