Договор

Договор за Обществена поръчка с предмет: “ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА - ИЗГРАЖДАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ УНИПАВАЖ НА АЛЕЙНА МРЕЖА С ПЛОЩ ОТ 2500 КВ.М. В МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС, НАХОДЯЩ СЕ В ПАРК „ВЪЗРАЖДАНЕ“, „ЗОНА Б-5-4“, УЛ. „БЪЛГАРСКА МОРАВА“ № 2, УПИ II, КВ.1А.”

Дата на публикуване: 
26.10.2018 - 18:21
Регистрационен номер в Профил на купувача: 
100
Приложени документиSize
PDF icon Договор2.15 MB